Actualidad

La mitad de los ESPAÑOLES TIENE DIFICULTADES A LA HORA DE HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

¿Sabemos los españoles hacer la Declaración de la Renta? Cada año, el mes de abril es sinónimos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Es muy importante saber hacer bien la Renta para beneficiarse de todas las deducciones fiscales posibles y así pagar menos impuestos.

La educación financiera es una de las tareas pendientes de los españoles . Es más, el 29,30 de los ciudadanos que han participado en la encuesta de iAhorro ‘Qué sabes de la Declaración de la Renta’ señala que la información sobre cómo realizarla debería ser parte de la educación secundaria. Los encuestados...

Leer más

Pujada de l'IBI a habitatges de Barcelona amb valor cadastral superior als 100.000€

Pujada de l'IBI a habitatges de Barcelona amb valor cadastral

L'equip municipal d'Ada Colau ha acordat amb el grup socialista una pujada de l'IBI per 2016, que molt probablement afecta aquelles que tinguin un valor cadastral superior als 100.000€.

L'acord preveu pujades mitjanes del 3,9% per habitatges amb valor cadastral entre 100.000 i 300.000€, i del 5% per les de més de 300.000€.

Articles relacionats:

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151110/54438750846/colau-acepta-subir-ibi-viviendas-mayor-valor-catastral.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/10/catalunya/1447161741_095406.html

Leer más

Directiva europea d'adaptació de la seva calefacció o sistema de refrigeració centralitzat

Directiva europea d'adaptació de la seva calefacció o sistema de refrigeració

Amb l'objectiu de reduir la despesa energètica i les emissions de CO2, a partir de Gener 2017 és obligatori que tots els habitatges amb sistema de refrigeració o calefacció central, disposin d'aparells de mesurament dels consums individualitzats, segons marca la Directiva europea 2012/27/UE sobre eficiència energètica. Es tracta en definitiva que cada habitatge pagui pel consum real.

Les empreses que ja es dediquen a realitzar aquesta classe d'instal·lacions a Espanya i sobretot a altres països com Alemanya, Bèlgica o Dinamarca, argumenten amb aquests mesuradors individuals del consum s'arriba a un estalvi mig anual del 25% .

Amb...

Leer más

ITP als contractes d'arrendament

ITP als contractes d'arrendament

Davant la recepció per part d'alguns arrendataris de requeriments procedents de l'Agència Tributària de Catalunya, i en relació a la liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials corresponents a contractes d'arrendament, hem considerat oportú recordar l'obligació de liquidar aquest tribut.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic de la Generalitat de Catalunya, al gener de 2014, l'única forma de realitzar el pagament és a través del model 600, no essent vàlida ja la liquidació mitjançant timbres .

A continuació us detallem alguns dels aspectes...

Leer más