Actualidad

Directiva europea d'adaptació de la seva calefacció o sistema de refrigeració centralitzat

Directiva europea d'adaptació de la seva calefacció o sistema de refrigeració

Amb l'objectiu de reduir la despesa energètica i les emissions de CO2, a partir de Gener 2017 és obligatori que tots els habitatges amb sistema de refrigeració o calefacció central, disposin d'aparells de mesurament dels consums individualitzats, segons marca la Directiva europea 2012/27/UE sobre eficiència energètica. Es tracta en definitiva que cada habitatge pagui pel consum real.

Les empreses que ja es dediquen a realitzar aquesta classe d'instal·lacions a Espanya i sobretot a altres països com Alemanya, Bèlgica o Dinamarca, argumenten amb aquests mesuradors individuals del consum s'arriba a un estalvi mig anual del 25%.

Amb l'aprovació d'aquesta norma comunitària fa més de tres anys, es va establir un termini perquè cada estat adaptés la seva legislació a aquest nou marc, un període que va expirar el Juny de 2014, sense que el govern espanyol hagi fet cap acció al respecte. No obstant això no és motiu per no complir amb els terminis fixats.

És important destacar que les multes poden arribar fins als 10.000 €, pel que cal aprofitar el 2016 per fer les adaptacions necessàries. En funció de com sigui la instal·lació actual, ja sigui en anell (quan l'entrada i sortida de l'aigua són úniques per a cada habitatge), o pel contrari, en columnes (tots els habitatges comparteixen aquestes entrades i sortides), més habitual a finques antigues, el cost d'instal·lar els mesuradors no hauria de superar els 450 euros si s'adquireixen en propietat, o els 140 euros si s'opta per llogar-los.

Article relacionat: 

http://cincodias.com/cincodias/2015/11/06/economia/1446827036_048319.html