Actualidad

Directiva europea d'adaptació de la seva calefacció o sistema de refrigeració centralitzat

Directiva europea d'adaptació de la seva calefacció o sistema de refrigeració

Amb l'objectiu de reduir la despesa energètica i les emissions de CO2, a partir de Gener 2017 és obligatori que tots els habitatges amb sistema de refrigeració o calefacció central, disposin d'aparells de mesurament dels consums individualitzats, segons marca la Directiva europea 2012/27/UE sobre eficiència energètica. Es tracta en definitiva que cada habitatge pagui pel consum real.

Les empreses que ja es dediquen a realitzar aquesta classe d'instal·lacions a Espanya i sobretot a altres països com Alemanya, Bèlgica o Dinamarca, argumenten amb aquests mesuradors individuals del consum s'arriba a un estalvi mig anual del 25% .

Amb...

Leer más