Administració de Lloguers

Serveis que oferim:

 • Confecció de contractes
 • Estudi d'idoneïtat del llogater. Entrevista i verificació de dades de solvència
 • Enregistrament dels contractes i gestió de la fiança
 • Gestió de rebuts, emissió i cobrament
 • Liquidacions mensuales
 • Actualitzacions de rendes (IPC) i repercusió en els lloguers
 • Gestió d'incidencies i seguiment d'obres
 • Tràmits amb la companyia d'assegurances
 • Gestió de subministraments
 • Pagaments vinculats amb els pisos
 • Assessorament jurídic
 • Expertesa en conciliació extrajudicial
 • Atenció ràpida i personalitzada